چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
a

دوره های سیستم های مدیریتی

  /  دوره های سیستم های مدیریتی

سیستم مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت  ISO 9001:2015

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

سیستم مدیریت فرآیند و مهندسی سیستم

سیستم مدیریت استراتژیک

سیستم تعالی سازمان EFQM

سیستم مدیریت پروژه

سیستم مدیریت منابع انسانی    ISO 34000

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ISO 10000

سیستم مدیریت مالی و حسابداری

سیستم مدیریت بازرگانی و مدیریت بازار

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو  IATF 16949:2016

سیستم مدیریت کیفیت صنایع غذایی  ISO 22000:2005

سیستم توانمندی مدیران کسب و کار

سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و تست و کالیبراسیون  ISO/IEC 17025:2017

 

 

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور