چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
ALT تصویر

مهندس وحید زارع زاده

  /  مهندس وحید زارع زاده
مهندس وحید زارع زاده

مهندس وحید زارع زاده

داراي ﻣﺪرك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺣﺮﻓﻪ¬اي PMP از موسسه مدیریت پروژه (PMI)

درباره من بیشتر بدانید

مدرس دوره های:

  • کارگاه آموزشی Microsoft Power Bi

سوابق تحصیلی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

سوابق آموزشی

تدریس ۷۵۰ ساعت (بیش از ۷۰۰۰ نفر ساعت) دوره های:
مدلسازی صفحه گسترده با MS Excel

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور