چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
ALT تصویر

مهندس سعید مقدسی

  /  مهندس سعید مقدسی

مهندس سعید مقدسی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی / کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

درباره من بیشتر بدانید

مدرس دوره های:

آداب و معاشرت  Business Etiquette

سوابق تحصیلی

کارشناس مهندسی نرم افزار
دانشگاه فنی و حرفه ای – دانشگاه شهید شمسی پور تهران
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی فناوری
دانشگاه تهران
مدرک (PMP Project Management Professional)
موسسه مدیریت پروژه آمریکا
مدرک (ACP Agile Certified Practitioner)

سوابق آموزشی

مدرس دوره های عالی مدیریت پروژه
در دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر
سخنران دوره اتیکت
برای مدیران پروژه
کشور RFID سخنران کلیدی
در دومین و سومین سمپوزیوم تخصصی
مدرس دوره های عالی مدیریت پروژه
در دانشکده فنی دانشگاه تهران

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور