چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

دوره کنترل پروژه حفّاری و تحلیل ریسک در حفّاری
تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
ALT تصویر

دوره کنترل پروژه حفّاری و تحلیل ریسک در حفّاری

  /  دوره کنترل پروژه حفّاری و تحلیل ریسک در حفّاری

دوره کنترل پروژه حفّاری و تحلیل ریسک در حفّاری

تومان650000
دوره کنترل پروژه حفّاری و تحلیل ریسک در حفّاری

درباره این دوره

اهداف دوره:

 • کنترل صحیح ، منظم و به موقع فرآیند عقد قراردادها
 • آشنایی با نحوه اجرای صحیح قراردادها
 • بررسی و تجزیه و تحلیل پیشرفت قراردادها تا اتمام آن
 • آشنایی با مدیریت قراردادها ( مبانی ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)
 • تربیت و توسعه توانمندسازی مدیران و کارشناسان ارشد قراردادی

مخاطبین دورره:

 • مدیران عامل
 • مدیران و افراد شاغل در پروژه­ها
 • کارشناسان
 • دانشجویان رشته­های مرتبط

محتوا آموزشي دوره

مقدمه ای بر کنترل پروژه و مدیریت ریسک

زیرفصل

 • مقدمه­ای بر موسسه مدیریت پروژه و راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
 • مقدمه­ای بر مدیریت ریسک
 • پروژه­ها و ویژگی اصلی آنها
 • مفهوم استراتژیک پروژه­ها و کنترل ریسک آن
انواع قراردادها در حفاری

زیرفصل

 • قرارداد حفاری عمقی، امتیازات و معایب آن
 • قرارداد حفاری روزانه، امتیازات و معایب آن
 • قرارداد حفاری کلید در دست، امتیازات و معایب آن
 • قرارداد حفاری مشوق
 • قرارداد بیع متقابل
 • قرارداد EPD
 • قرارداد EPDF
مفاهیم کلیدی و کاربردی

زیرفصل

 • فرایندهای مدیریت آغازین پروژه در حفاری
 • فرایندهای مدیریت یکپارچگی پروژه در حفاری
 • فرایند مدیریت محدوده پروژه و ایجاد ساختار شکست کار و کنترل محدوده پروژه
 • مدیریت زمان در پروژه حفاری
 • مدیریت هزینه پروژه حفاری
 • مدیریت کیفیت پروژه حفاری
 • مدیریت تدارکات پروژه حفاری
مدیریت ریسک و تحلیل ریسک در پروژه های حفاری

زیر فصل

 • شناساسس ریسک­ها در پروژه حفاری
 • اجرای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ریسک پروژه حفاری
 • برنامه­ریزی پاسخ­های ریسک و کنترل پروژه حفاری

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور