چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
a

آکادمی ماتریس پدیا اتریش

  /    /  آکادمی ماتریس پدیا اتریش

آکادمی ماتریس پدیا اتریش ( Academy MPT ) بعنوان یک موسسه بین المللی در زمینه ارائه خدمات آموزش تائید صالحیت کارکنان ،اجرای پروژه های بهبود عملکرد سازمانی است که بخش مبتنی بر علم و دانش در گروه بین المللی گواهی دهنده را تشکیل می دهد،این مجموعه از سال ۹۸۳۱درایران آغاز به کار نموده است .

موسسه ماتریس پدیا اتریش MPTاز نظر حقوقی و مدیریتی کامال مستقل بوده و با دنبال کردن اهداف بنیادین ذیل فعالیت می نماید.

  • توسعه و بهبود ارتقا،شایستگی مدیران،کارشناسان و کارکنان سازمان ها
  • بهبود عملکرد نظام های سازمانی و مدیریتی
  • افزایش بهره برداری در فرآیند جامع آموزش
  • ایجاد ارزش در فرآیند مدیریت دانش و …

این سازمان با بهره گیری از دانش شرکای کشورهای مختلف توانسته است در ایجاد و توسعه منابع آموزش گام های بزرگی بردارد. گواهینامه های صادره از این آکادمی قابل ارائه بعنوان رزومه شخصی جهت مباحث استخدامی، بورسیه تحصیلی ،اقامت و مهاجرت کارآمدبوده و ثبت رهگیری آنالین گواهینامه ها در وب سایت اصلی آکادمی واقع در کشور اتریش به آدرس www.mpt-academy.at صورت می پذیرد.

 

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور