چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

کتاب جریان چندفازی در حفاری چاه های نفت و گاز – Multiphase Flow in Oil and Gas Well Drilling – 2016

جریان چندفازی در مهندسی نفت نقش ویژه ای دارد و در عملیات حفاری برای تعیین پارامترهای هیدرولیک و الگوهای جریان اهمیت دارد. کتاب “جریان چندفازی در حفاری” با تاکید بر نقش جریان چندفازی در حوزه هیدرولیک حفاری و کنترل چاه در ۷ فصل تدوین شده است. مباحث کتاب با مبانی پایه ای جریان چندفازی و الگوهای جریان در فصول اول و دوم اغاز شده تا بحث های پیشرفته تر

مثل محاسبات و مدل های جریان چندفازی در کنترل چاه و حفاری فروتعادلی (underbalanced drilling) ادامه می یابد.

سال انتشار : ۲۰۱۶

انتشارات :وایلی 

تعداد صفحات : ۲۵۰

 

 

 

 

 

 

سرفصل مطالب :

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 The Void Fraction Wave and Flow Regime Transition

Chapter 3 Multiphase Flow Model for Well Drilling

Chapter 4 Multiphase Flow During Underbalanced Drilling 

Chapter 5 Multiphase Flow During Kicking and Killing 

Chapter 6 Multiphase Flow During Kicking and Killing with Acid Gas 

Chapter 7 Multiphase Flow During Kicking and Killing in Deepwater Drilling

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور