چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

بررسی اثرات و مخاطرات زیست محیطی پسماندهای گل حفاری در دکل های حفاری

صنعت حفاری یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت های صنعتی درسطح جهان می باشد. در اثر فعالیتهای صنعت حفاری آسیب های زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد می شود که این آسیب ها می تواند آلودگی هایی را در هوا، آب، خاک و اثراتی را بر فعالیت انسان بگذارد. در صورتی که برنامه ریزی مناسب برای پردازش، تصفیه و یا حذف آن وجود نداشته باشد در دراز مدت اثرات نامطلوبی را با توجه به شرایط اقلیمی بر محیط اطراف برجای خواهد گذاشت با در نظر گرفتن نیاز به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده شناخت عملیات حفاری و آسیب های وارده ناشی از این عملیات برمحیط زیست ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

دراین مقاله سعی شده است به آلودگی های ناشی از صنعت حفاری پرداخته و نقش آنها را در تخریب محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم و به مواردی نظیر: حداکثر تراکم مجاز مواد در هوا ،آب، خاک و درجه زیان بر فعالیت و سلامت انسان، استانداردهای بهداشتی، راه های اندازه گیری و تعیین مقدار آلودگی ها، اثرات زیان بار پسماندها و اثرات زیان آور بیماریها و سرطان های که ناشی از کار درمیادین نفتی ا ست پرداخته شود.

عنوان مقاله بررسی اثرات و مخاطرات زیست محیطی پسماندهای گل حفاری در دکل های حفاری
نویسنده محمد حیدریان
کلمات کلیدی گل حفاری – پسماند – زیست محیطی

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور