چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

ازدیاد برداشت نفت از سنگ های کربناته به وسیله آشام خودبه‌خودی محلول های سورفکتانت

به منظور ارزیابی ترکیب ‌های فعال سطحی در تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته مخازن نفت ایران برای استفاده در عملیات ازدیاد برداشت نفت، دو نمونه سورفکتانت از نوع آنیونی و کاتیونی به ترتیب سدیم دودسیل سولفات و هگزادسیل تری‌متیل آمونیوم برمید مورد آزمایش ‌های آشام قرار گرفت.
بررسی تغییر ترشوندگی با محلول‌ های سورفکتانت و افزایش ضریب برداشت نفت در شرایط شبیه‌سازی شده به یک مخزن نفت در حوزه فلات قاره ایران به عنوان مخزن هدف و با استفاده از نمونه‌های سنگ و سیال مخزن مورد نظر صورت گرفت. محلول ‌های سورفکتانت با استفاده از آب تزریقی به این مخزن تهیه شد و نتیجه‌ های به دست آمده از آشام خود به خودی آنها و در نتیجه بازده برداشت نفت با نتیجه به دست آمده از بازده برداشت نفت توسط آشام آب تزریقی بدون سورفکتانت مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه ‌های به دست آمده نشان دهنده پتانسیل بالای سورفکتانت کاتیونی در غلظت‌ های بالای CMC در افزایش برداشت نفت به واسطه آشام خود به‌ خودی است.
آشام آب شور در دمای بالای مخزن نیز منجر به بازده برداشت بالایی از نفت شد که میزان آن به تقریب معادل با بازده برداشت نفت به واسطه آشام سورفکتانت آنیونی است. نتیجه ‌های پژوهش نشان‌دهنده اهمیت توجه به پدیده آشام در مخازن نفت‌تر به ویژه در حالت شکاف‌دار می‌باشد.
عنوان مقاله ازدیاد برداشت نفت از سنگ های کربناته به وسیله آشام خودبه‌خودی محلول های سورفکتانت
نویسنده حسن قجاوند – علیرضا نورمحمد
کلمات کلیدی ازدیاد برداشت نفت – سورفکتانت
Enhanced Oil Recovery – EOR – Surfactant

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور