چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

ارزيابی روش هاي ازدياد برداشت نفت (EOR) در مخازن کربناته شکافدار

روش هاي توليد نفت از ميادين نفتی عمدتاً به سه دسته توليد اوليه (Primary recovery)، توليد ثانويه (Secondary recovery) و ازدياد برداشت (Tertiary recovery or EOR) تقسيم بندي مي شوند. روش هاي ازدياد برداشت نيز خود به پنج دسته کلی کنترل تحريک پذيری (Mobility control)، حرارتی (Thermal)، شيميايی (Chemical)، امتزاجی (Miscible) و ميکروبي (MEOR) تقسيم می شوند. هر کدام از روش های ياد شده ازدياد برداشت نفت، براي برخي ميادين با خصوصيات خاص مناسب مي باشد.

افزون بر اين برخي روش هاي ازدياد برداشت همراه با مسايل زيست محيطي نيز هستند. به عنوان مثال در روش تزريق بخار به مخازن نفتي، مشکلاتي همچون آلودگي هاي حاصله از توليد بخار در سطح و نيز دفع ميعانات آبي همراه نفت در چاه توليدي وجود دارد.
با توجه به اينکه ۹۰% مخازن نفتي ايران از نوع کربناته و اکثر آنها شکاف دار مي باشند، در اين مقاله پس از بررسي مشکلات زيست محيطي همراه روش هاي EOR(که اکثرا مربوط به روش هاي حرارتي است) به بررسي امکان سنجي کاربرد روش هاي ازدياد برداشت نفت در مخازن کربناته شکاف دار پرداخته مي شود. در پايان مناسب ترين روش هاي ازدياد برداشت که مخازن کربناته شکافدار هستند ارايه مي گردد.

عنوان مقاله ارزيابی روش هاي ازدياد برداشت نفت (EOR) در مخازن کربناته شکافدار
نویسنده ابوذر میرزایی پیامن – سرور صلواتی – سیدحمید کریمی – محسن کریمی
کلمات کلیدی ازدیاد برداشت نفت میکروبی
Enhanced Oil Recovery – EOR  – MEOR

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور